KVKK Aydınlatma Metni

  KVKK Aydınlatma Metni: Kanun kapsamında, bu sitedeki iletişim formu aracılığıyla paylaşmış olduğunuz ad-soyad, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız vb. Kişisel Veri olarak kabul edilmektedir.

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları

  Ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan kişisel verileri talebiniz doğrultusunda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’una uygun olarak tanıtım, pazarlama, telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile sizlere ulaşılmasına; iletişim adresleriniz üzerinden telefon çağrı merkezi faks otomatik arama makineleri akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta kısa mesaj hizmeti gibi yollarla ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak Kanun’un gerektirdiği idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle işlemekte ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmaktadır.

  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tedbirler

  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda gerekli güvenlik önlemleri ile, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme yöntemleri ile Şirketimizin veri havuzundan çıkarılacaktır.

  Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

  Paylaşmış olduğunuz verilerinizi iletişim, haberleşme ve İno Makine tarafından çıkarılan yeni ürünlerin pazarlanması amaçları dışında herhangi bir şekilde kanunen mecbur olduğu haller saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.