CNC Video Galeri

  ino XP 9000 – CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XP 9000 – 5 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XC 3000/49 – 4 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XC 2000/34 – 3 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XC 2000/43 – 4 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XQ 1665 – CNC Panel İşleme Merkezi
  ino XT 1640 – CNC Panel İşleme Merkezi
  AS 423/40 – Dışa Açılanan Çift Kafa Kesim Makinesi
  AS 489 – Alüminyum Profil Dilimleme Makinesi
  AS 434/60 – İçe Açılanan Çift Kafa Kesim Makinesi
  AS 456 – Alüminyum Köşe Pres Makinesi
  AS 447 – Üç Motorlu Kopya Freze

  ino XT 1640 – CNC Panel İşleme Merkezi
  ino XP 8000 – 4 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XC 3000/39 – 3 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XC 1000 3+1 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XC 2000/33 – 3 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XT 1665 – CNC Panel İşleme Merkezi
  AS 434/61 – Çift Kafa Kesim Makinesi 22.5-135
  AS 420/40 – İçe Açılanan Çift Kafa Kesim Makinesi
  AS 425/60 – Tek Kafa Kesim Makinesi
  AS 425/45 – Tek Kafa Kesim Makinesi
  AS 411 – Orta Kayıt Kertme Makinesi
  XA 1535 – 2. El CNC Kompozit İşleme Merkezi

  ino XC 2000/34 – CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XP 7000 – 3 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XC 2000/44 – 4 Eksen CNC Profil İşleme Merke
  ino XC 3000/48 – 4 Eksen CNC Profil İşleme Merkezi
  ino XX 9900 – Çift Köprü CNC Panel İşleme Merkezi
  ino XQ 1640 – CNC Panel İşleme Merkezi
  https://www.youtube.com/watch?v=HAp3Ul1P8MQ&feature=youtu.be
  AS 534/65 – Radyal Çift Kafa Kesim Makinesi
  AS 499–Alüminyum Profil Dilimleme Makinesi
  AS 445 – Çift Bıçaklı Cephe Profili Kertme Makinesi
  MES 1500 – Dijital Ölçüm Sistemi
  AS 437 – Tek Motorlu Kopya Freze
  ino XX 9900 – Çift Köprü CNC Panel İşleme Merkezi